Pārgājieni paplašina robežas
👉Ikvienam zināms, ka došanās dabā un pārgājieni ir lieliska aktivitāte fiziskās un garīgās veselības uzturēšanai. Taču mūsu sabiedrībā dažkārt šī aktivitāte nav pieejama tieši tiem, kuriem tā visvairāk nepieciešama. Eiropā un pasaulē pārgājienos dodas arī cilvēki ratiņkrēslos, ar dzirdes un redzes traucējumiem, arī seniori, kuriem ir savi spēju izaicinājumi, jaunās ģimenes, kuras mazuļa dēļ nevēlas atteikties no pārgājieniem. Lai šīs sabiedrības grupas varētu paplašināt savu iespēju robežas un iekļauties pārgājienu entuziastu kopienā, pastāv visdažādākie risinājumi, kas pārgājienu vidi padara tām pieejamu, patīkamu, un drošu. Šādus risinājumus ieviest noteiktos Mežtakas un Jūrtakas posmos ir abu pārgājienu maršrutu veidotāju aktuāls uzdevums, ko projekta “Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām” partneri no Latvijas un Igaunijas uzsāka veikt, tiekoties šogad Rīgā 18. un 19. septembrī.
✅Kopīgi pieejamības risinājumi
Sadarbojoties ar dažādām sociālo grupu organizācijām, vietējām kopienām, gidiem, uzņēmumiem un pašvaldībām, ir paredzēts izstrādāt vairākus pilotrisinājumus pieejamības uzlabošanai atsevišķos Mežtakas un Jūrtakas posmos.
👉Tie ir:
1) Ratiņkrēslu pieejamības risinājumi, lai atvieglotu pārgājienus/pārvietošanos ar ratiņkrēsliem pa dažādām virsmām.
2) Pieejamības risinājumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem (audiogidi, īpašas norādes, braila raksta iekļaušana u. c.).
3) Tīmekļa kameru pieejamības risinājumi takas pašreizējā stāvokļa vizualizācijai pirms pārgājiena (droša pārgājiena plānošana senioriem, ģimenēm ar maziem bērniem).
4) Pieejamības risinājumi, kas pielāgo pārgājienus ģimenēm ar maziem bērniem (īsas distances, pārgājienu cilpas takās, atraktīvas un dabas izglītojošas spēles, 3D objekti pārgājiena laikā).
5) Uzlabot pārgājienu veidošanas prasmes skolu jauniešiem.
6) Pārgājienu pielāgošana ārvalstnieku un starpkultūru sociālajām grupām.
7) Pārgājieni gida pavadībā cilvēkiem ar invaliditāti.
✅Projektā plānota arī šo risinājumu praktiska izmēģināšana kopā ar iesaistītajām pusēm un rekomendāciju sagatavošana risinājumu pārņemšanai citās vietās. Īstenošanas vietas Latvijā ir Apšuciems, Jūrmala, Carnikava, kā arī atsevišķi “Mežtakas” un “Jūrtakas” posmi Limbažu un Valmieras novados. Plānota dažādu noderīgu materiālu izstrāde un praktiskas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem par iekļaujošu tūrismu.
✅Darbseminārs “Mežtakas” un “Jūrtakas” pieejamības uzlabošanai un pārgājieni
👉 7. novembrī Zvejniekciema kultūras namā Saulkrastu novadā notiks darbseminārs, kurā dalībnieki no Norvēģijas, Anglijas, Itālijas, Igaunijas un Latvijas dalīsies praktiskā pieredzē un risinājumos pārgājienu vides pieejamības uzlabošanai dažādām sabiedrības grupām.
Norvēģijas Pašvaldību savienības pārstāvis stāstīs par to, kā pašvaldībās plāno un īsteno teritoriju pieejamību. Seminārā piedalīsies arī pārstāvis no Eiropas garo distanču pārgājienu asociācijas. Šī organizācija 2023. gadu ir pasludinājusi par garo distanču pārgājienu maršruta E9 gadu, īpaši to popularizējot. Jūrtaka ir E9 daļa Baltijas valstīs. Pēc prezentācijām un diskusijām 7. novembra vakarā dalībnieki dosies pārgājienā Jūrtakas posmā Saulkrastos. Savukārt, 8. novembrī paredzēts pārgājiens posmā no Lilastes līdz Carnikavai, kur projekta ietvaros tiks izveidots pārgājienu vides pieejamības risinājums cilvēkiem ratiņkrēslos. Pārgājienā tiek aicināts ikviens interesents, īpaši dalībnieki no projektā iekļautajām mērķa grupām, lai kopīgi izzināto šo grupu vajadzības vides pielāgošanai.
✅Par projektu
👉Projekts “Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām” tiek veikts ar ES Interreg EstL-Lat programmas atbalstu trīs gadu laikā – no 2023 gada 1. jūlija līdz 2026. gada 30. jūnijam. Projekta vadošais partneris ir Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”. Vairāk informācijas par projektu: “Mežtakas” un “Jūrtakas” pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām – Par projektu (celotajs.lv)
Šī aktivitāte tiek veikta kā daļa no projekta “Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām” (EE-LV00013). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Interreg Igaunija-Latvija programmas 2021-2027 finansiālu atblastu. Šī preses ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.