Ar kultūras programmu visas dienas garumā un iespaidīga izmēra Saules veidola skulptūru iedegšanu jūras krastā, Saulkrastos tika svinēta Senās uguns nakts un XIII folkloras festivāls “Pa Saulei”.
“Folklora ir mūsu tautas pamatkultūra un šis festivāls tika veidots, lai atgādinātu par savas identitātes mantojumu caur senajām dziesmām, stāstiem, rotaļām un dejām, uzsverot saikni starp dabu un cilvēku. Tā ir iespēja satikties ar novadu tradīcijām, kuru nesēji ir dažādu paaudžu pārstāvji no visas Latvijas. Tā ir iespēja svinēt dodot zināšanas, pieredzi, prieku par kopābūšanu pat ar visām Baltijas jūras krastu tautām.”, tā folkloras festivāla “Pa Saulei” idejas veidotāja un Saulkrastu folkloras kopas „ Dvīga” vadītāja Antra Deniškāne.
Tradicionāli, augusta pēdējā sestdienā, folkloras festivāla “Pa Saulei” norise tiek apvienota ar Senās uguns nakts tradīciju – ugunskuru iedegšanu Baltijas jūras krastā augusta beigās, apliecinot piejūras tautas vienotību un atgādinātu par mūsu vēsturi un kultūras mantojumu.
Ieskaties Senās uguns nakts galerijā un izbaudi klātesamības sajūtu!