Projekta darbība notiks Latvijā, Dānijā un Vācijā, un tas tiek finansēts no INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas līdzekļiem. Projekta mērķis ir uzlabot vietējo pašvaldību, Zilā karoga pludmaļu, piekrastes tūrisma biznesa, uzņēmējdarbības atbalsta struktūrvienību, NVO un piekrastes kopienu spēju kļūt klimata-viediem, lai tās varētu pielāgoties mainīgajam klimatam, kas nākotnē nodrošinātu plaukstošu un ilgtspējīgu atpūtu pludmalē un tūrismu.

“Saulkrastu novada pašvaldība ļoti novērtē, ka tik nozīmīgs darbs kā klimata pārmaiņu ietekmes izpēte uz Baltijas jūras piekrasti šajā projektā tiks veikta tieši Saulkrastu novadā, kas ļaus mums pašiem izglītoties klimata pārmaiņu jautājumos, iesaistīt mūsu novada iedzīvotājus – gan uzņēmējus, gan biedrības, gan jūras krastā dzīvojošos un pat tos, kas vienkārši ikdienā izmanto iespēju atpūsties jūras krastā – un beigu beigās iegūtos datus ļaus mums integrēt dažādu attīstības, apsaimniekošanas un stratēģisko plānu izstrādē, lai Saulkrastu novads kļūtu par vēl pievilcīgāku vietu ne vien tūristiem, bet galvenais – pašiem novada iedzīvotājiem,” pauž Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.

Projekta vadošais partneris ir Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH, tā sadarbības partneri ir Saulkrastu novada pašvaldība, nevalstiskās organizācijas Danish Outdoor Council, EUCC – Die Küsten Union Deutschland e.V., nodibinājuma “Vides izglītības fonds” Latvijas pārstāvniecība, bet kā asociētie partneri ir Gdaņskas pilsētas pašvaldība un starptautiskais Vides izglītības fonds (FEE), kas atpazīstams ar savām programmām Zilais karogs, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Mācības par mežiem un Green Key International.

Liels paldies Vides izglītības fondam, kurš uzrunāja Saulkrastu novada pašvaldību, aicinot piedalīties projektā.

Foto: Pēteris Gertners