7. novembrī plkst. 18.00 Sējas Mūzikas un mākslas skolas koncerts “Nošu rakstos mēs” Sējas kultūras namā
9. novembrī plkst. 19.00 Pabažu kultūras namā dokumentāla ‘Gimenes filma “Ozola mūžs”
10. novembrī plkst. 19.00 Ērģeļu iesvētīšanas koncerts Skultes baznīcā
11. novembrī plkst. 11.00 Lāčplēšu skrējiens Zvejniekciema stadionā
11. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena pie Sējas kultūras nama
11. novembrī plkst. 17.00 Saulkrastu jauktā kora “Bangotne” Lāčplēša dienas piemiņas koncerts “Veltījums” un lāpu gājiens Pēterupes evaņgēliski luteriskā baznīcā
11. novembrī plkst. 18.00 Lāčplēšu dienas lāpu gājiens pūtēju orķestra “Pociems” pavadījumā no Pēterupes Luteriskās baznīcas līdz Saulkrastu kapiem
Fotoattēlā varētu būt 9 cilvēki un teksts
Tiekamies Saulkrastu novadā Saules ritmā!